За нас

Вие сте на правилното място ако търсите

Изработка на дипломна работа или разработка на казуси за НБУ и МВБУ

 

В следствие на дългогодишна дейност в областта на разработването на магистърски проекти, писане на дипломни работи, курсови работи, реферати, есета, казуси, задачи, въпроси, отчети за стажове и др., на разнообразни теми, предимно в икономическата област, група специалисти се събра, за да Ви предложи комплексни услуги по съставяне на нужните Ви разработки.

 

Вие сте претрупани с работа студенти в икономически специалности на български ВУЗ или се дипломирате като специалисти, бакалаври, магистри и дори средни икономически специалисти?

 

Нямате време за изпълнение на различните задания, курсови работи, реферати, есета, казуси? писане на дипломна работа

 

Нямате възможност сами да разработите своята дипломна работа? А може би просто искате да минете възможно най-леко?

 

Искате да спестите време, нерви, усилия, стрес по време на следването и неговото завършване?

 

Съществува лесно решение на Вашите проблеми и то се нарича

WWW.MOITETEMI.COM.

 

 

С гордост, екипът на WWW.MOITETEMI.COM Ви предлага най-добрите индивидуални разработки по предварително зададена тема, като курсови работи, реферати, есета, казуси, бизнеспланове, дипломни работи и др., в множество области, основните от които са:

 • Икономика; Изработка на дипломни работи
 • Маркетинг;
 • Реклама;
 • Европейски съюз;
 • Стопанско управление;
 • Публична администрация;
 • Счетоводство;
 • Финанси;
 • Туризъм;
 • Политология; Писане на дипломна работа
 • Социология;
 • Управление на човешките ресурси,

 

ЗА НАШИТЕ ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ

 • Ние помагаме на студентите да постигнат желаните от тях резултати, предствяйки професионално изготвена разработка – дипломна работа, курсова работа или реферат;

 

 • Нашата основна цел е да подготвим материалите, желани от Вас, така че те да генерират отлична оценка и да удовлетворяват желанията и изискванията Ви; изработка на дипломни работи

 

 • Ползваните цитати, литература и библиографията са структурирани съобразно изискванията и във всички разработки, за които е необходимо да съдържат гореспоменатите реквизити, те са налице, варирайки в зависимост от структурата и формата на поставения проект;

 

 • Всяка дипломна/курсова работа е уникална, не се съдържа в чужда база данни и няма да бъде предоставяна на трети лица, без изричното Ви съгласие;

 

 • Нашият екип следва строго анти-плагиатската политика; всички материали са 100% оригинални и са създадени с цел да удовлетворят индивидуалния клиент и неговите нужди; достъпът до тези разработки се ограничава до кръга лица, пряко зает с изготвянето им и техните получателите; изработка на дипломна работа

изработка на дипломни работи

 • Възможно е договарянето на срок, след изтичането на който, даден материал да може да бъде предоставен за ползване от трети лица, като всички страни бъдат уведомени за това – ще доведе до намаляване на цената, която плащате за своята разработка.

 

изработка на дипломни работи
изработка на дипломни работи