Готови теми

Екипът на MOITETEMI.COM предлага на Вашето внимание богат избор от изработени, готови дипломни работи, магистърски тези, курсови работи, есета, реферати и други разработки.

 

Цени

Цена за магистърска теза / Цена за дипломна работа – 100 лева.

Цена за две магистърски тези / Цена за две дипломни работи – 150 лева.

/при закупуването им, те се премахват от списъка и не се предлагат повече в сайта/

 

Други готови разработки освен дипломни работи

Фирмата разполага и с над 5 000 курсови работи, казуси, реферати, есета по икономика, финанси, маркетинг, труд и управление на работната заплата, туризъм, европеистика, казуси за НБУ, право, валутни пазари, литература, история, журналистика, реклама и ПР, управление на човешките ресурси, стопанска история и география, естетика и екология.Фирмата разполага и с над 5 000 курсови работи, казуси, реферати, есета по икономика, финанси, маркетинг, труд и управление

 

Списък от наличните в момента магистърски тези / дипломни работи

 • Анализ на инвестиционния риск
 • Обществена безопасност – същност и значение
 • Възможности за усъвършенстване на превантивен и последващ контрол в инспектората на НОИ
 • Счетоводно отчитане на разходи в предприятия със смесена дейност – Булгартабак БТ АД
 • Облик и характер на костюма на населението на средновековна България в периода на Второто царство.
 • Управление на проекти – финансиране по програми на ЕС
 • Управление на промени при проекти
 • Проблеми и дискусионни моменти на банковия надзор в България
 • Сравнителен анализ на системите за разплащания чрез интернет в България
 • Инфлация и антиинфлационна политика
 • Финансово управление на лизингова компания в условията на икономическа криза
 • Разработка и въвеждане на нов продукт на пазара
 • Четата на Панайот Хитов през април 1867г.
 • Система за управление на качеството според ISO 9001-2000
 • Системи на валутните курсове. Кризата в Гърция
 • Финансиране на българските общини – разработка на дипломна работа
 • Стратегическо планиране – инструмент за увеличаване на заетостта и ограничаване на безработицата
 • Организация на личните продажби на Кейбълтел
 • Анализ на паричните потоци на Софарма АД България
 • Икономическа политика и устойчиво развитие на България
 • Икономически растеж на България като член на ЕС
 • Виждане за развитието на ортопедично отделение към болница
 • Оптимизиране финансовата структура на фирма София – БТ АД чрез участие на финансовите пазари.
 • Перспективи на българо-руските икономически отношения
 • Политика за насърчаване на преките чуждестранни инвестиции в България
 • Ефективност на лизинга като специфична форма за инвестиране в условия на криза
 • Ролята на международните организации в процеса на трансформация в България. Ролята на световната банка в България от 1979г. до днес
 • Усвояване на евросредства в България за периода 2010-2013г.
 • Управление на международен проект – предпоставка за ефективно въвеждане на нови изделия на пазара
 • Междуфирмено международно сътрудничество – анализ и перспективи
 • Повишаване качеството на човешките ресурси в България по оперативните програми
 • Анализ на реализация на програма регионално развитие на ЕС 2007-2013 – Община Шумен

 • Лекарствена политика и реинбурсиране в България
 • Организация, методология и методика за отчитане разходите от дейността на фирма „Зорница” АД Елин Пелин
 • Оценка на системата на човешки ресурси в организация от публичния сектор по примера на Агенция по вписванията
 • Управление на Човешките ресурси във фирмата – САТ 99 АД
 • Финансов анализ и същност на фирма „Зебра” АД
 • Управленски процес
 • Управление на държавния дълг
 • Приложение на SAP ERP в SAP индустрията в България – на примера на „Хол Сим България” АД
 • Анализ на кредитния риск и кредитната политика на търговските банки
 • Анализ на риска при бизнес планиране
 • Анализ и управление на хотелски комплекс „Планета” – Слънчев Бряг
 • Усъвършенстване на мениджмънта на човешките ресурси във фирма „Шенкер” ООД
 • Храмове от нашите земи – българските манастири
 • Корпоративно подоходно облагане в България – „Фомус” ООД
 • Анализ на фискалните плащания на фирмата по ЗКПО
 • Проблемите на република Турция с човешките права и членството и във ЕС
 • Същност и специфика на SPA и Wellness туризма в България. Възможности за развитие на град хисаря.
 • Маркетингова стратегия по отношение еко и био интегриран туристически продукт в България
 • Анализ на състоянието на Спа туризма и възможности за развитието му в България.
 • Корпоративен туризъм – писане на дипломна работа цена
 • Застрахователен пазар в България
 • Обща транспортна политика на ЕС и участието на България в нея
 • Обща транспортна политика на ЕС и проблеми на присъединяването на България
 • Европейска политика в областта на транспорта
 • Йорданка Филаретова и благотворителността във възрожденска София
 • Застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите
 • Застраховка Гражданска отговорност за собственици и водачи на МПС
 • Методология и методика на изготвяне на финансови отчети в Община Разлог
 • Счетоводно отчитане на инвестициите в бюджетните предприятия в община разлог
 • Счетоводно отчитане на дълготрайните активи в Община Благоевград
 • Счетоводно отчитане на инвестициите и разчетните взаимоотношения в бюджетните предприятия
 • Счетоводно информационно осигуряване при калкулиране себестойността на продукцията
 • Основи на управлението

– дипломна работа писане

 • Организационно управление
 • Комуникационна политика на „Актавис” АД
 • Комплексен финансов анализ на фирма „Зебра” АД
 • Приложение на методите за анализ при инвестиционни проекти
 • Биоетиката като отговорност към всичко живо
 • Територялно управление и самоуправление в следващите 20 години
 • Приходи в държавния бюджет в Република България
 • Рекламата и „Кока Кола”
 • Европейска политика за сигурност и отбрана
 • Бизнес план за изграждане и развитие на туристически информационно консултативен център
 • Управление на кредитния риск- „СИбанк” АД
 • Насърчаване на продажбите на фирма „Вико” ООД
 • Маркетингова политика на банките – Банка ДСК АД
 • ПР на фирма „Косер” АД
 • Продажби на търговска фирма „Унипак” АД
 • Рекламна политика на фирма „Ла Бор Био” ООД
 • Същност на мрежовия маркетинг
 • Иван Драсов – живот и дейност
 • Изследване на качеството и внедряване на система от стандарти по ISO в хотелски комплекс „Сънсет ризорт”
 • Внедряване на система за качество ISO на фирма „Евромаркет груп” ООД
 • Система за работа с клиенти във фирма „Адрес”
 • Управление на връзките с клиенти във фирма „Евромаркет груп” ООД
 • Същност на системите ISO

 • Проблеми при отчитане на разходите при местните бюджети
 • Онлайн маркетингът
 • Състояние, проблеми и перспективи на голф туризма в северното черноморие
 • Ролята на професионалното образование в Европейските политики за растеж и заетост
 • Управление на взаимоотношенията с клиентите фирма „Аспект” АД
 • Българска туристическа практика
 • Система за работа с клиенти във фирма „Адрес”
 • PR на информационното общество в държавната администрация
 • Екологичен мориторинг и особености на твърдите отпадъци в България
 • Анализ на финансовото състояние на ЕТ
 • Проблеми на лидерството – изработка на дипломни работи
 • Анализ и оценка на конкурентоспособността на винпром „Магура” АД
 • Конкуретноспособност на туристическия продукт
 • Анализ на работата по качеството и конкурентоспособността на хотел
 • Принципи и практики при разработване на проекти, финансирани от европейските фондове
 • Финансово управление на лизингова компания в условията на икономическа криза
 • Анализ на паричния поток и ликвидността във фирма „Арт Сириус” ЕОД
 • GSM технологии
 • Управление на човешките в „Декопласт” ООД
 • Потребителско поведение и фактори влияещи върху него на примера на „Нестле” АД
 • Финансов мениджмънт на фискалните плащания на домакинствата в Столична община
 • Финансово управление на фирма „Зебра” АД
 • Лицензиране на авторското право при звукозапис
 • Пиратството в музикалната индустрия
 • Финансово счетоводен анализ – активи на фирма „Възход” АД

 

 

Изработка на дипломни работи

Изработка на дипломни работи