Общи условия – ЧЗВ

Имам въпрос относно самия процес по написване. Ще бъде ли възможно след приключване на всяка от частите, или при написани определен брой страници да ги изпращам на дипломния ми ръководител, за да изчита съдържанието и да получавам обратна връзка от него, за да се нанасят корекции преди окончателното завършване.

Няма проблем да ви изпращаме чернови в процеса на работата, това е стандартна процедура, като разбира се корекциите, които направите вие и/или вашия научен ръководител ще бъдат отразени в текста, това не се заплаща допълнително, а е включено в общата цена на услугата.

Запознати ли сте със системата на проверка на НБУ, това е много важно за мен?

Запознати сме със системата на НБУ, при която всички предадени писмени работи се подлагат на проверка за неправомерно цитиране (предават се в електронен вид и се подлагат на процедурата similarity check in %).

 

Кога ще получа, цялата тема, която съм поръчал, платил съм капаро, получил съм чернови?

Плащането е разделено на две части – авансово за дипломни работи, преди започване на работата и окончателно, преди предаването на цялата работа в завършен вид. Следващото плащане е при получаване на темата – в офиса ни с доплащане или по куриер или банков път – до 24 часа.

 

Защо трябва да плащам капаро?

Тъй като всеки материал се изготвя по поръчка, то е необходима гаранция, че нашият труд ще бъде заплатен, реално капарото покрива разходите по една поръчка и то не винаги изцяло. Капаро се плаща единствено при дипломни работи, магистърски тези, докторантури. При останалите теми не се заплаща капаро, сумата се заплаща при получаване на разработените теми, коитополучвате разпечатани и записани на диск, по начин, който на Вас Ви е удобен за полечяване – лично в офиса ни, по банков път или по куриери на Speedy.