Речник за начинаещи 2-ра част

речник за начинаещи втора частCache/кеш – това е памет към браузъра, в която се съхранява информация получена от интернет за определен период от време. Целта е да могат посетени вече страници да могат да се заредят по-бързо.

Computer network/компютърна мрежа – два или повече компютъра, които са свързани помежду си с кабел, модем или друг вид връзка с цел обмяна на информация между тях.

Cookie/бисквитка – съобщение, предадено на уеб-браузър от сървър. Браузърът пази съобщението и го изпраща обратно на сървъра всеки път, когато зарежда страница от него.

Обикновено се използват за идентифициране на регистриран потребител в даден уеб-сайт като част от процеса на влизане, като при следващо посещение на този сайт не е необходимо потребителят да въвежда пак потребителското си име и парола.

CSS (Cascading Style Sheets) – език за описание на стилове, който позволява да бъдат задавани стилове като цвят, шрифт и размер на определени елементи от HTML документи.

Най-често се използва заедно с HTML, но може да се приложи и върху XML документ.

&

Dead link – връзка към страница, която не съществува.

DNS (Domain Name Service) – онлайн база от данни, която свързва IP адресите с имената на домейни.

Download – копиране на файлове от уеб сървър на компютъра на даден потребител.

E-mail/Е-мейл – електронна поща, изпращане на съобщения до даден потребител или група. Към съобщението могат да бъдат прикрепени различни файлове.

Encription/криптиране – начин да се защити информацията, преобразуване на данните по такъв начин, така че те да не могат да бъдат разбрани или променени.

Firewall/Защитна стена – Система, целяща да предотврати неоторизиран достъп до компютър или мрежа. Тя проверява мрежовия трафик, преминаващ през нея и съобразно определени правила разрешава или забранява достъпа.

Freeware – свободно достъпен (безплатен) софтуер.

HTML – Hypertext Markup Language – Език за хипертекст – описва форматирането на информацията във всяка уеб страница.

IP адрес – уникален цифров код, с който се обозначава всяко устройство (сървър или компютър), което е свързано в мрежа или към Интернет.

ISP (Internet Service Provider) – Интернет доставчик – Компания, осигуряваща достъп до интернет.

LAN – локална компютърна мрежа. Повечето такива мрежи са ограничени до една или няколко сгради.

Link – връзка, намираща се на страница в Интернет, която води към друго място в същата страница или към друга страница.

Open source – програми с отворен код. Те се разработват доброволно и се предоставят безплатно за ползване от други потребители. При тези приложения всеки, който може да програмира, може да промени изходният код на програмата.

Portal – термин, използван за сайт, разполагащ с огромно количество ресурси и услуги.

VOIP (Voice Over Internet Protocol) – глас чрез интернет протокол, или т.н. Интернет телефония – технология, позволяваща пренасянето на глас благодарение на инфраструктурата на Интернет.

VPN (Virtual Private Network) – VPN връзката позволява свързването на неограничен брой физически отдалечени компютри в обща компютърна мрежа при високо ниво на сигурност на обменяната информация.

&

*снимка: sxc.hu

best online slots casino

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *